RSS Feed

MP3afspilleren ændrer vores musikvaner

17. juni 2008 | MP3 forbrugerguides
En MP3afspiller er i dag noget de fleste tager for givet, men hvis man tænker nærmere over det har disse små digitale afspillere på få år radikalt ændret den måde vi lytter til musikken.

MP3afspilleren følger os overalt

For få år siden var musik noget man hørte hjemme på stereoanlægget eller i bilen, men i dag ser vi at musikken bliver brugt på en helt anden måde. MP3afspilleren har gjort det muligt at have hele ens musiksamling med i lommen og høre musik uanset hvor vi opholder os eller er på vej hen. Alle der har prøvet at gå en tur med en musik i ørene ved hvor meget stemningen kan ændres ved ændre det man lytter til. Men oplevelsen af det ændredele stemningsbillede står man alene med.

Fjerner teknologien os fra hinanden?

lp_afspillerMange mener at de teknologiske fremskridt er med til fjerne os fra hinanden, og dette er i mange tilfælde korrekt, men der er dog forskellige ting der trækker i den anden retning. F.eks. har producenterne af MP3afspillere de senere år fulgt op på efterspørgslen på mobile MP3 højtalere. Der er altså også et ønske om at dele sin musik med andre. Hvis man kigger tilbage i tiden har musik dog altid være mere socialt end MP3afspilleren gør musikken. Musik har været noget man samles om og delte, i modsætning til en MP3afspiller der gør musikken til en mere individuel oplevelse.

Findens den sociale MP3afspiller?

Forskellige producenter af ny teknologi har de senere år prøvet at gøre produkterne mere sociale. F.eks. har Microsoft markedsført Zune 2 på at det er en social MP3afspiller, da man nemt kan dele MP3 musikken over den trådløse forbindelse i Zune. Det er dog stadig forholdsvis begrænset hvor udbredt den sociale del af den nye teknologi er, men en ting er sikkert den sociale del er noget vi kommer til at se mere til de kommende år. Interaktionen mellem vores digitale afspillere vil blive meget mere udbredt og vi vil i højere grad dele vores "digitale" oplevelser med andre.

Digitale afspillere har ændret vores musikvaner

De digitale afspillere har radikalt ændret den måde vi nyder og lytter til musik. Med et par gode in-ear høretelefoner det lige pludselig er det muligt fjerne det meste af baggrundsstøjen fra byen eller at bryde stilheden i skoven, og med et enkelt tryk på afspil kan man træde ind i anden verden.


Medieafspillere og MP3 afspillere. Alexi er din guide de små mobile afspillere.
Søg på alexi.dk Søg på alexi.dk
Seneste indlæg Sponsor